Quyết định phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch; viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 

Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 1461-QĐ/TU, ngày 04/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch; viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 (kèm theo quyết định)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 345
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 345
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78302136