Quảng Trị: hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 27/3/2021 hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì được khai mạc tại Hà Nội. Tỉnh Quảng Trị tham dự hội nghị với 36 điểm cầu trên toàn tỉnh và hơn 4.700 cán bộ, đảng viên tham gia.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Quảng Trị có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Giám đốc (Tổng Giám đốc) các doanh nghiệp Nhà nước hạng I, hạng II; Ban Giám hiệu Trường Chính trị Lê Duẩn; Giám đốc phân viện Đại học Huế tại Quảng Trị; Hiệu trưởng các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo viên Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Văn Hưng khẳng định: Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Tại phiên bế mạc Đại hội Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Giờ là lúc hành động để đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết được xem đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết XIII của Đảng.

Tại các hội nghị này, cán bộ, đảng viên dự học được cung cấp các loại tài liệu sau: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Về việc viết bài thu hoạch, đồng chí Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên dự học phải viết bài thu hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu nội dung bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bài thu hoạch được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Câu hỏi bám sát vào những nội dung cốt lõi, những nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung chuyên đề của các đồng chí Báo cáo viên Trung ương tại hội nghị này. Bài thu hoạch sẽ được chuyển đến các đồng chí vào cuối buổi chiều ngày mai 28/3/2021.

Để Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu các đồng chí trong thành phần được triệu tập tham dự hội nghị sắp xếp công việc tham dự đầy đủ toàn bộ chương trình của Hội nghị; nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu nội dung nghị quyết, đặc biệt là các nội dung gợi mở, hướng dẫn, thông tin thêm của các đồng chí Báo cáo viên đều là Ủy viên bộ Chính trị. Để sau hội nghị triển khai có hiệu quả việc bổ sung những yêu cầu, nội dung mới của Nghị quyết vào Chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/3/2021. Châu Minh

 

 

 

115 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 837
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 837
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27138422