Phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giữa Bộ CHQS tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Để thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phát huy vai trò của cựu chiến binh, tổ chức Hội cựu chiến binh các cấp và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ trong thực hiện Đề án, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Hội Cựu chiến binh tỉnh thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ . Theo đó, xác định trách nhiệm của từng cấp Hội CCB và Quân sự, thời gian, biện pháp thực hiện, tập trung vào 4 nhóm nội dung phối hợp sau:

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, dân quân tự vệ, dự bị động viên và Hội cựu chiến binh các cấp đẩy mạnh công tác thồng tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh phong trào vận động cựu chiến binh, các cấp Hội Cựu chiến binh, câu lạc bộ cựu quân nhân, Ban liên lực truyền thống các đơn vị quân đội và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ chưa được quy tập hoặc đã quy tập chưa rõ danh tính.

Thứ hai, các cấp Hội CCB phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tham gia xử lý thông tin về liệt sỹ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; phối hợp tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tham gia lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ. Phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc xác minh, kết luận địa bàn, khu vực còn thông tin mộ liệt sỹ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

Thứ ba, hội CCB các cấp phối hợp với cơ quan chức năng giám sát huy động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; phát hiện, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh kịp thời ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, khắc phục hạn chế, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thứ tư, Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân cựu chiến binh có thành tích trong công tác cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Hải Yến-VPTU

 

910 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819507