Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang: Sự phát triển của TP. Đông Hà sẽ kéo theo sự phát triển cho các địa phương trong tỉnh 

QTO - Hôm nay 6/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì phiên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII về xây dựng và phát triển TP. Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Bí thư Thành ủy Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự làm việc.

Kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ để giao cho nhà đầu tư khác

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng cho biết: Năm 2022, thành phố có 13/13 chỉ tiêu chủ yếu về KT - XH đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13,05% so với năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn đạt 695,993 tỉ đồng, đạt 129,13% dự toán giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.618 tỉ đồng, vượt 106,47%. Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, QP - AN đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định thực hiện các nhiệm vụ với phương châm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn lực đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II”. Trong đó, mục tiêu đặt ra là huy động và sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm nêu gương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP - AN, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần đưa 13 tiêu chí về KT- XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu cụ thể đặt ra gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách đạt 721 tỉ đồng; giá trị canh tác trên 1 ha đạt 102 triệu đồng; giảm tỉ lệ hộ nghèo trên 0,1% và tạo việc làm mới cho 1.850 lao động; tỉ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 99%.

Để đạt được các mục tiêu trên, TP. Đông Hà kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà đến năm 2045 để có cơ sở thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, tạo điều kiện kêu gọi các dự án đầu tư.

Kiến nghị thu hồi các dự án trên địa bàn chậm tiến độ thực hiện, giao cho nhà đầu tư khác. Sớm kết thúc dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TP. Đông Hà. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà, sử dụng vốn vay AFD. Xử lý vấn đề phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp, giúp thành phố đạt chỉ tiêu về cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn theo tiêu chí của đô thị loại II.

Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển thành phố

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về xây dựng và phát triển TP. Đông Hà đến năm 2020, TP. Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản trong phát triển KT - XH, phát triển hạ tầng, đồng thời tiếp tục xây dựng Đề án nâng loại đô thị loại II, khẳng định là trung tâm tỉnh lỵ, đô thị động lực trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, trở thành đô thị phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Qua rà soát, đối chiếu theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, TP. Đông Hà đã đạt 5/5 tiêu chí đô thị loại II, đạt 89,5/100 điểm, trong đó có 41 tiêu chuẩn đạt và vượt mức tối đa, 10 tiêu chuẩn đạt trên mức tối thiểu, 3 tiêu chuẩn đạt mức tối thiểu, 5 tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu.

Tuy nhiên, đối chiếu theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 thì TP. Đông Hà có 26/37 chỉ tiêu đạt; 10 chỉ tiêu chưa đạt; 1 chỉ tiêu không thực hiện. Các chỉ tiêu chưa đạt gồm triển khai đồ án quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ tăng dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, đất cây xanh công cộng, xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nhà tang lễ trong khu vực nội thành. Nguyên nhân được đánh giá là do nhiều khó khăn khách quan từ nội tại của nền kinh tế và nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị.

Điều này cho thấy, cần tập trung nguồn lực, đầu tư phát triển cho TP. Đông Hà. Chính vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu Đông Hà đạt đô thị loại II trước năm 2025; từng bước trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, phát triển tương đương với các thành phố khu vực Bắc miền Trung và có dấu ấn riêng; đến năm 2045, cơ bản đạt các tiêu chí về chất lượng của đô thị loại I và trở thành đô thị xanh, phát triển bền vững, đô thị thông minh, có quy mô tương xứng đô thị động lực trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, một trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Để đạt được mục tiêu trên, dự thảo nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp gồm tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; khai thác tối đa lợi thế, tập trung phát triển KT - XH theo hướng bền vững; rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thành phố; tăng cường QP - AN; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngoài ra, TP. Đông Hà cũng kiến nghị nhiều giải pháp để thực hiện như nghiên cứu mở rộng không gian phát triển thành phố theo hướng phát triển đô thị về phía Bắc và phía Đông, hướng biển nhằm liên kết chặt chẽ với các đô thị ven biển, Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, khu đô thị sân bay nhằm tạo ra động lực, sinh lực mới cho thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Tích cực hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà

 

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023, đặc biệt là các chỉ tiêu lâu dài cho sự phát triển bền vững của thành phố, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: TP. Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ, là hình ảnh của tỉnh Quảng Trị cho sự phát triển; sự phát triển của thành phố sẽ kéo theo sự phát triển cho các địa phương trong tỉnh.

Chính vì vậy, cần chủ động thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện 2 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh để đánh giá lại việc thực hiện các nghị quyết, đồng thời ban hành nghị quyết mới với những khung chính sách, giải pháp xứng tầm và hiệu quả hơn giúp TP. Đông Hà đẩy nhanh tốc độ phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ, tạo mọi điều thuận lợi để Đông Hà thực hiện các công trình, dự án và các hoạt động ở các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng cần tích cực hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà đến năm 2045 để tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tập trung xử lý những điểm nghẽn về đầu tư hạ tầng đang còn vướng mắc, đặc biệt là các công trình giao thông, như công trình đường Lê Thánh Tông, đường Trần Nguyên Hãn, đường kết nối cầu dây văng sông Hiếu, các dự án GMS, xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố...

Trên lĩnh vực giáo dục, cần bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để thực hiện, trong đó lưu ý có giải pháp đầu tư các mô hình trường trọng điểm chất lượng cao ở các bậc đào tạo để thu hút học sinh, tạo sự lựa chọn công bằng cho phụ huynh.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết của HĐND tỉnh, cần tập trung thực hiện, đặc biệt xây dựng lộ trình cụ thể, trong đó 2 chỉ tiêu bao gồm nhà tang lễ, nhà máy xử lý rác thải sớm hoàn thành để TP. Đông Hà đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.

Lê Minh

116 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 549
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 549
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60838965