PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 6, KHÓA XVII 

Ngày 22/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài khai mạc của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh!

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị!

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hôm nay, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 họp để thảo luận, cho ý kiến và quyết định mố số nội dung quan trọng sau:

- Thông qua 3 Nghị quyết chuyên đề về: đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025; Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Thông qua Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030;

- Cùng với các nội dung trên, Hội nghị xem xét báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến nay; và tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021.

Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ và các đại biểu khách mời đã về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa các đồng chí!

Để chuẩn bị cho Hội nghị, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị các Báo cáo, Đề án và dự thảo các nội dung trình BTV cho ý kiến để chuẩn bị cho Hội nghị. Theo Quy chế làm việc, tài liệu Hội nghị đã được gửi trước cho các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến. Để nâng cao chất lượng thảo luận của Hội nghị, xin phép tại Hội nghị này chúng ta sẽ không trình bày các nội dung để dành thời gian chia Tổ để thảo luận.

Sau đây, tôi xin trao đổi một số nội dung có tính gợi mở, nêu vấn đề, để các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Cơ bản có 3 nhóm vấn đề lớn sau:

1. Về Nghị quyết cải cách hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Như các đồng chí đã biết, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; Vì vậy, ngay đầu nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh khóa 16, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016 “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Tháng 7/2021 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Báo cáo tổng kết 05 thực hiện Nghị quyết; trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, khó khăn, hạn chế, Ban Thường vụ nhận thấy đây là nội dung rất quan trọng cần được sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy ngay đầu nhiệm kỳ. Mặc dù không được xác định trong chương trình công tác toàn khóa của BCH, nhưng do cải cách hành chính của tỉnh chúng ta còn một số bất cập, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn chưa cao nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đưa vào Chương trình Hội nghị để trình BCH xem xét thảo luận, ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, hướng tới xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Tôi đề nghị: Hội nghị cần thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhất là những hạn chế chủ quan, tìm ra nguyên nhân gây“sức ỳ” trong cải cách hành chính; trong đó, tập trung thảo luận để khai thông, tháo gỡ các điểm nghẽn đã được chỉ ra như: thủ tục hành chính một số khâu còn rườm rà, gây khó khăn, ách tắc liên quan đến đất đai, môi trường đầu tư…; thảo luận để đưa ra giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nội dung này trong thời gian tới, cụ thể các chỉ tiêu còn thấp như: Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (xếp thứ 39/63 tỉnh thành cả nước); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI (xếp thứ 41/63) và các chỉ số liên quan... Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đóng góp ý kiến trực tiếp cho dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 về nội dung này.

2. Về Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số là một xu thế toàn cầu, đóng vai trò động lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, giúp cải thiện năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường khả năng kết nối cho tất cả các ngành, lĩnh vực; kết nối địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như đối phó có hiệu quả với các thách thức của dịch bệnh và thiên tai. Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, trở thành hướng đi mới, tích cực, giúp thích ứng linh hoạt, duy trì tối đa hoạt động sản xuất - kinh doanh, kết nối văn hóa - xã hội, trực tiếp phục vụ người dân và xã hội. Theo đó, ban hành một nghị quyết chuyên đề riêng về chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cấp thiết cho tỉnh nhà.

Trên cơ sở các chỉ đạo chuyển đổi số của Chính phủ, các bộ, ngành, đề nghị các đồng chí thảo luận sâu về các yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực, cần ưu tiên trước để Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí nguyên cứu cho ý kiến cụ thể vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp được xác định cụ thể trong dự thảo Nghị quyết, bao gồm: (1) Tạo nền tảng chuyển đổi số; (2) Xây dựng chính quyền số; (3) Phát triển kinh tế số; (4) Phát triển xã hội số.

3. Về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Nội dung này được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 xác định tại Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2017 “về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Quá trình chuẩn bị nội dung trình Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với một số địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trình BCH thảo luận để ban hành Nghị quyết riêng về xây dựng nông thôn mới và Kết luận về tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hai nội dung này có liên quan chặt chẽ với nhau, do đó quá trình thảo luận, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, đề nghị các đại biểu xem xét, chỉ rõ những hạn chế, tìm ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan gắn với trách nhiệm của các địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Trong đó, đối với tái cơ cấu nông nghiệp, cần làm rõ hạn chế để có giải pháp hiệu quả hơn về quy hoạch vùng sản xuất, việc tập trung ruộng đất, dồn điền đổi thửa; duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất; hoạt động của các hợp tác xã…; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nghiên cứu sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; sự tham gia của doanh nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp như thế nào và ở mức nào; vấn đề ruộng đất, thủ tục thành lập doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với xây dựng nông thôn mới, các đồng chí cần xem xét, chỉ rõ đối với những hạn chế trong thực hiện các tiêu chí về quy hoạch nông thôn, huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư, chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí.

Đề nghị các đồng chí quán triệt quan điểm xuyên suốt trong quá trình thảo luận là “Nông thôn mới là nền tảng, tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể”, và xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Việc xây dựng nông thôn mới lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả; không chạy theo phong trào, thành tích; không để xảy ra tình trạng nợ tiêu chí, nợ công trình trong việc thẩm tra, thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn; chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”.

Trong quá trình thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, đề nghị các đồng chí tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết cũng như lâu dài trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn với thích ứng phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự.

Kính thưa các đồng chí,

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện về KT-XH, xác định rõ trách nhiệm trong quy chế làm việc của BCH Đảng bộ; BTV Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,27%, cao hơn so với mức tăng của cả nước (1,42%); tổng thu ngân sách tính đến 30/9/2021 đã đạt 119,8% dự toán địa phương và 144,5% dự toán Trung ương, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước. Tại Hội nghị này, cần đánh giá kỹ các chỉ tiêu đạt được và khả năng không đạt được của năm 2021, đặc biệt là đưa ra các giải pháp để phấn đấu từ nay cho đến cuối năm 2021 và dự kiến kế hoạch 2022.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân được quan tâm, đặc biệt đối với bà con khó khăn đi về từ vùng dịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với thực hiện phương châm “bảo vệ sức khỏe Nhân dân là trên hết, trước hết” và “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân,  tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 với cấp độ 2 và đang thiết lập trạng thái bình thường mới”.

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã khẳng định tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá; dành nhiều thời gian bàn và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể các vấn đề phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực đối ứng, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh, ưu đãi để thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư tại tỉnh nhà. Bước đầu thu hút đầu tư có những tín hiệu khả quan với 22 dự án trọng điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên để hiện thực hóa các dự án này cần có quyết tâm cao hơn nữa của cấp chính quyền, sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân và sự nỗ lực của các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, tham gia thêm ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc từ nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp căn cơ nhất giúp Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 - đầu năm tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Kính thưa các đồng chí,

Các nội dung trình Hội nghị lần này rất quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu đã gửi và căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, ngành, lĩnh vực, của tỉnh và với kinh nghiệm thực tiễn phong phú công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, cũng như kết hợp tính dự báo để thảo luận một cách khách quan, toàn diện; phù hợp với kịch bản phát triển KT-XH trong điều kiện mới.

Để phát huy cao hơn trí tuệ tập thể của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới hình thức hội nghị. Theo đó, Hội nghị được chia Tổ thảo luận và phát biểu tổng hợp ý kiến tại Hội trường. Đề nghị các đồng chí nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ cao nhất, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, cùng với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy với tính khả thi cao trong triển khai thực hiện.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17.

Chúc Hội nghị đạt yêu cầu nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

107 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 516
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 516
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41402469