PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG TÙNG- UVDKTW ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 

Ngày 13/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu kết luận của đồng chí Lê Quang Tùng, UVDK Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị

Kính thưa đồng chí Vụ phó Vụ II Ban Tổ chức Trung ương,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa Hội nghị!

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 16/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 Việc tổ chức tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện trước, trong và sau Đại hội, kết quả đạt được, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất Trung ương những vấn đề mới và hiệu quả hơn trong công tác xây dựng Đảng nói chung và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nói riêng.

          Với tinh thần đó, Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội, từ việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội, quy trình công tác nhân sự, công tác tuyên truyền; kết quả Đại hội và các nội dung quan trọng khác.

Qua Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, tôi thay mặt BTV Tỉnh ủy kết luận một số vấn đề sau:

* Về kết quả đạt được

Trên cơ sở Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai các bước tiến hành đảm bảo đúng yêu cầu, quy trình đề ra; các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy thành các hướng dẫn để chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, công tác phục vụ được tiến hành đúng quy trình, bài bản, khoa học và chu đáo. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của các đảng bộ, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, đơn vị; đồng thời là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Công tác văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, coi trọng tổng kết thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội. Việc thảo luận, góp ý và thông qua các văn kiện tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng với kết quả bầu cử ban chấp hành giảm theo quy định nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu, chất lượng nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Các nhân sự trúng cử cơ bản như dự kiến trong Đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị và được Bộ Chính trị phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã có cơ cấu 03 độ tuổi, độ tuổi bình quân thấp hơn so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cán bộ nữ cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhân sự trúng cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII theo đúng cơ cấu, đã có 03 ủy viên nữ, 01 ủy viên người dân tộc thiểu số, độ tuổi bình quân trẻ hơn khóa trước. Nhân sự tham gia Đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng cơ bản theo đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Sau đại hội chưa có đơn thư khiếu nại, tố cái liên quan đến nhân sự mới trúng cử.

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tạo không khí phấn khởi, tự hào, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội đối với sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được triển khai nghiêm túc với phương châm an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19. Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tạo không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Có một số vấn đề phát sinh nằm ngoài chương trình đại hội đã được xử lý tốt, như chương trình ủng hộ Nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra và việc gửi gắm thông điệp của Đại hội chia sẻ sâu sắc với Nhân dân trong tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

 * Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bắt nguồn từ những nguyên nhân, thuận lợi cơ bản. Trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hướng dẫn, hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; sự ủng hộ, đồng thuận, theo dõi, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học và của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân, cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh.

. Thành công của Đại hội chính là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo của toàn Đảng; trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, XVII; sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệp đồng của các tiểu ban giúp việc Đại hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị Đại hội đảm bảo dân chủ đi liền với kỷ cương, kỷ luật. Chỉ đạo tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; quản lý truyền thông; kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, có dụng ý xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, không để làm ảnh hưởng tới tình hình của Đại hội. Trong chỉ đạo và thực hiện đã có những vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng cao của các đại biểu dự đại hội cũng là nhân tố quan trọng quyết định thành công của Đại hội.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị được phân công, giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện đã vào cuộc rất trách nhiệm, trí tuệ, bài bản, không kể ngày đêm, đã đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội. Ngoài các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị, còn rất nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Về những hạn chế, tồn tại, vướng mắc, Hội  nghị đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác điều hành đại hội, công tác nhân sự... và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. Hội nghị thống nhất nhận định, tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhưng nhìn chung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công thực chất và toàn diện. Qua công tác chỉ đạo và tiến hành đại hội đã rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn đại hội đảng trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Hội nghị!

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được coi là tiền đề quan trọng, tạo đà để tỉnh ta bước vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tiếp sau thành công của Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng phía trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thành công Đại hội; việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, kết hợp với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tích cực tuyên truyền đậm nét cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ và đảng viên diễn ra sau Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh nếu có và báo cáo theo quy định; tích cực đấu tranh kịp thời, hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái của các lực thù địch, các thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước.

Chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tập trung huy động lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo nhanh chóng phục hồi sản xuất sau thiên tai; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy tập trung tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện và ban hành Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp thu, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nghiên cứu xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần và trách nhiệm nêu trên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần và trí tuệ của Đại hội đảng bộ các cấp để đẩy mạnh chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn!

125 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 104
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 104
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22582646