Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVDK Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 

Trong 2 ngày 02-03/10/2020, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng!

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội!

Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V long trọng khai mạc, là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Đại hội lần này càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào thời điểm trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, là dịp để đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các dân tộc, tôn giáo..., tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc -  động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí và 300 điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà về dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất. 

Thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát động phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo cách mạng, là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, là phương pháp giáo dục tổng hợp sinh động và có hiệu quả lớn của Đảng.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, "người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện lời dạy của Người về thi đua ái quốc, hơn 70 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, 5 năm qua (2015-2020), phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức nỗ lực thi đua vượt qua khó khăn thử thách, giành được những thành tựu quan trọng. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị thành nhiệm vụ thi đua, lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả. Từ các phong trào thi đua của tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, đã được phản ánh trang trọng tại Báo cáo trình Đại hội. Mỗi tập thể, cá nhân đó là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; mặc dù có điều kiện công tác khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm nổi bật là ý chí cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, chiến đấu, có trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng… Chúng ta xúc động và tự hào về những việc làm, hành động cao đẹp, đóng góp tích cực của các điển hình tiên tiến đã được nêu trong báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các báo cáo tham luận hôm nay. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền trong tỉnh của chúng ta.  

Có được sự phát hiện, tôn vinh, cổ vũ kịp thời như trên cũng là nhờ công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của tỉnh từng bước đổi mới với nhiều hình thức nội dung phong phú. Công tác khen thưởng kịp thời, công khai, hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng nhiều hơn đối với người trực tiếp lao động, người sản xuất, người có nhiều đóng góp công sức, tiền của, vật chất cho xã hội... Hoạt động của các cụm, khối thi đua ngày càng phong phú và đạt chất lượng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng khoa học, sáng kiến các cấp được củng cố, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực chính trị, tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, phấn khởi, hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến chưa kịp vinh danh, chưa có dịp về tham dự Đại hội hôm nay. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng Thi đua - Khen  thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đạt được những kết quả, ý nghĩa tích cực.

Thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số nội dung thi đua còn mang tính hình thức, thiếu liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng còn bất cập, ở một số đơn vị chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Việc phát hiện, bồi dưỡng, và nhân rộng điển hình tiên tiến, có nơi chưa được chú trọng đứng mức. Những tồn tại, hạn chế đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục.

Thưa các đồng chí!

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh cùng với việc tận dụng tốt thời cơ đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, hơn lúc nào hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội.... cần đẩy mạnh các phong thi đua yêu nước; thực sự coi đây là phương pháp hữu hiệu, là đòn bẩy để động viên tinh thần trách nhiệm của quần chúng; cổ vũ, phát huy tài năng, sáng tạo, trí tuệ, sức mạnh của quần chúng; khơi dậy, nuôi dưỡng, lan tỏa khát vọng vì một Quảng Trị phát triển  giàu mạnh trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. 

Báo cáo được trình bày trước Đại hội đã nêu đầy đủ các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn tới. Tại diễn đàn này, tôi nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận, suy nghĩ trong quá trình trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng. Luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người, như lời Bác Hồ dạy: “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng, từng ngành, từng giới, thể hiện sinh động, hài hòa lợi ích của người lao động, của tập thể, của địa phương và lợi ích của xã hội. Thi đua phải gắn với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, khen thưởng phải tạo động lực để thi đua. Quan tâm khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng tỉ lệ khen cao (cấp Nhà nước) và khen những tấm gương lao động giỏi trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân... nhằm động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua.

Thứ ba, các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, nhất là việc quản lý, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Gắn phong trào thi đua với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chính đốn Đảng, thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ tư, quan tâm, chú trọng việc xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình; tập trung bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, để gạn đục, khơi trong, lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Quảng Trị. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Thứ năm,  chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có nghiệp vụ, có khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả. Tích cực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát động, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị. 

Thưa toàn thể Đại hội!

Kế thừa thành tích và những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò của thi đua khen thưởng và trách nhiệm đối với công tác đặc biệt quan trọng này, lãnh đạo tỉnh tin tưởng công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới đây sẽ được các cấp, các ngành chú trọng, đẩy mạnh hơn, tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước.

Tại diễn đàn quan trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng, lấy dân chủ và đổi mới sáng tạo làm động lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi! 

Xin trân trọng cảm ơn!

147 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 271
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 271
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23032287