PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Ngày 18/6/2021, HDNĐ tỉnh khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội,các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Xin nhiệt liệt chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 8 thành công tốt đẹp!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân,

Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 một lần nữa khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh và của đất nước.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh là kỳ họp có nội dung hết sức quan trọng, quyết định tổ chức bộ máy và các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, trong đó, tập trung kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới, trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được Bộ Chính trị phê duyệt và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 thông qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Trên tinh thần đó, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh khóa 7 đã kịp thời chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 8 theo luật địnhvới trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.Đây là cơ sở để các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nguồn nhân sự đã được BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủygiới thiệu để bầu, gồm:Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên của UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ và thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình, đảm bảo dân chủ, khách quan để bầu chọn các chức danh lãnh đạocó tâm, có tầm, hội đủ đức và tài, nhiệt huyết để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân,

Sau kỳ họp này, nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất nặng nề. Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND tỉnh phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân,

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, toàn Đảng bộ, toàn quân và dân trong tỉnh, trước hết là HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở thực tiễn của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND, tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng, có tính khả thi cao theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh theo hướng tích cực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và tổ chức, Doanh nghiệp.

 Với trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, có hiệu quả, thiết thực hơn.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân,

Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa mới với nhiều cơ hội phát triển, đan xen với những khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh kỳ vọng, tin tưởng, HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 8 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của các khoá trước, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên.

Một lần nữa, chúc các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

3338 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 995
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 995
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32780321