Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường thực thi, giám sát Hiến pháp 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/10 đã kêu gọi nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp nhằm đưa Trung Quốc cơ bản trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vào năm 2035.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường thực thi, giám sát Hiến pháp

Trình bày Báo cáo chính trị tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19), ông Tập Cận Bình chỉ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành lập Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương về quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất trong xây dựng Trung Quốc pháp quyền; tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp, thúc đẩy công tác rà soát thẩm tra phù hợp Hiến pháp, giữ gìn tính quyền uy của Hiến pháp. 

Báo cáo yêu cầu tổ chức Đảng các cấp và toàn thể đảng viên đi đầu trong tôn trọng, học tập, tuân thủ và vận dụng Hiến pháp, bất cứ tổ chức và cá nhân đều không có đặc quyền đặt trên Hiến pháp và pháp luật. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ áp dụng cách tiếp cận 2 bước để xây dựng Trung Quốc thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại, thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, tiến bộ về văn hóa, hài hòa và xinh đẹp. 

Theo ông Tập Cận Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã biến đổi từ bước tăng trưởng nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Ông cho rằng: "Đây là một bước quan trọng trong quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện cấu trúc kinh tế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới."

Ông kêu gọi tăng cường sản lượng và thúc đẩy xây dựng một hệ thống công nghiệp theo hướng tạo điều kiện phát triển kết hợp giữa nền kinh tế thực với cải tiến công nghệ, tài chính hiện đại và các nguồn nhân lực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: "Cần thúc đẩy phát triển một nền kinh tế với các cơ chế thị trường hiệu quả hơn, năng động trong từng thực thể và điều tiết vĩ mô mạnh mẽ." Ông cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không đóng cửa với thế giới, mà sẽ chỉ ngày càng mở cửa hơn nữa, bởi "mở cửa đem lại tiến bộ trong khi tự khép mình chỉ dẫn tới bị tụt lại đằng sau."

Ông kêu gọi ưu tiên phát triển kinh tế đất nước và "đặt chất lượng lên hàng đầu" trong quá trình phát triển kinh tế. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng cần phải xây dựng toàn diện chế độ y tế cơ bản, chế độ bảo đảm y tế và hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao đặc sắc Trung Quốc; tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe và đội ngũ cán bộ bác sỹ đa khoa ở cơ sở; xóa bỏ hoàn toàn lấy thuốc nuôi y tế, kiện toàn chế độ bảo đảm cung ứng dược phẩm; dự phòng và kiểm soát các dịch bệnh nghiêm trọng; thực thi chiến lược an toàn vệ sinh thực phẩm; thúc đẩy sự kết nối đồng bộ giữa chính sách sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình với các chính sách xã hội liên quan; tích cực ứng phó sự già hóa dân số, xây dựng hệ thống chính sách và môi trường xã hội về dưỡng lão, hiếu lão, kính lão, đây nhanh phát triển sự nghiệp và ngành công nghiệp người cao tuổi. 

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh giáo dục là nền tảng cho sự phục hưng đất nước Trung Quốc, cần phải đặt sự nghiệp giáo dục lên vị trí ưu tiên, coi trọng giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, xây dựng tốt giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt và giáo dục trực tuyến, phổ cập giáo dục giai đoạn cấp ba; đẩy nhanh xây dựng các trường đại học hàng đầu và bộ môn khoa học hàng đầu...

Về chiến lược quốc phòng, ông Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm đưa quân đội nước này thành lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 21. 

Ông nhấn mạnh Trung Quốc về cơ bản sẽ hoàn tất công tác cơ giới hóa quân đội vào năm 2020. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực chiến lược sẽ đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt. Quá trình hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang sẽ cơ bản được hoàn tất vào năm 2035./.

587 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 308
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 308
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68775502