Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác số 113-CTr/TU ngày 5/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ Mười Bốn, để bàn và thông qua các nội dung:

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, gắn với tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

BCS Đảng UBND tỉnh, các Ban đảng, VPTU  tham mưu chuẩn bị.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013, của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của BCH TW Đảng khoá XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh  chỉ đạo chuẩn bị.

2/ Lãnh đạo tỉnh đón, làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc tại Quảng Trị ( theo Kế hoạch của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội).

3/ Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân (11/8/1948-11/6/2018).

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

4/ Chỉ đạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII.

          BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu.

5/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh nghe báo cáo:

- Kết quả thực hiện văn bản hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị vời Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

- Xem xét cho ý kiến về Đề án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Hà.

- Đề án về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Kết quả triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Chủ trương đầu tư một số dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh.

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

6/ Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu.

7/ Làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung.

8/ Chỉ đạo xây dựng: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

9/ Chỉ đạo sắp xếp sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện.

10/Tổ chức Hội nghị giao ban các Ban Đảng, VPTU; giao ban công tác Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; giao ban công tác Nội chính quý II/2018.

Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, tổ chức hội nghị.

11/ Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ.

                                                                     HY- VPTU

84 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 138
    • Thành viên Thành viên 9
    • Tổng Tổng 147
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120807