Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác số 164-CTr/TU, ngày 8/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1. Các đồng chí UVTVTU dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (theo Kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh).

UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

2. Tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 24, bàn và quyết định các nội dung:

- Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; ban hành Kết luận về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

- Cho ý kiến về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

- Kiện toàn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

3. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra 1327 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại tỉnh Quảng Trị:

- Phối hợp tham gia với Đoàn kiểm tra 1327 làm việc với một số huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (theo kế hoạch của Đoàn).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phục vụ.

- Xây dựng Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng tham mưu chuẩn bị Báo cáo, hồ sơ, các tài liệu liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy để phục vụ Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương.

3. Tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Quảng Trị.

- Chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW tại Quảng Trị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối họp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

- Chuẩn bị nội dung về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, các kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị.

4. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu chuẩn bị.

5. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và một số nội dung liên quan.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung.

6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để cho ý kiến về các nội dung:

- Dự thảo lần cuối đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà;

- Đề án quy hoạch công viên Thống nhất tại Khu di tích đặc biệt quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải;

- Đề án Lễ hội “Khát vọng hòa bình”; Kế hoạch kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2020).

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

7. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương 9 tháng đầu năm 2019.

Ban Thường vụ  huyện ủy Vĩnh Linh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc.

8. Chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác hậu cần phục vụ Đại hội.

Các Tiểu ban Đại hội, Tổ giúp việc tham mưu chuẩn bị.

- Ban hành Quy định về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

9. Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2020).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

10/ Tổng kết, sơ kết một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của BCH Trung Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QPAN, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị. (HY- tổng hợp)

482 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 182
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 182
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15992709