Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6/2020 

Tại Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 10 đầu việc trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo mức độ nguy cơ thấp; đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa tiếp tục phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 gây ra.

BCS Đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện.

2/ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

3/ Chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo BCCT trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (sau các hội thảo lấy ý kiến do Ban Tuyên giáo và MTTQVN tỉnh tổ chức).

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia của các ban, Bộ, ngành Trung ương, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế tại Hà Nội về dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh.

Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan liên quan tham mưu.

4/ Làm việc với một số đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí UVTVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện; các ban Đảng, VPTU tham mưu.

5/ Ban hành Thông báo về quy trình và lịch duyệt Đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

6/ Duyệt Đại hội các Đảng bộ: Thành phố Đông Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Khối CCQ và DN tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, huyện đảo Cồn Cỏ.

BTV các cấp ủy chuẩn bị hồ sơ đại hội; các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Tổ theo dõi, chỉ đạo Đại hội tham mưu thẩm định.

 7/ Thực hiện quy trình nhân sự tái cử, giới thiệu mới BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

8/ Tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ra Kết luận về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

 BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị.

9/ Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Thường vụ huyện ủy Hải Lăng.

UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu .

10/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần cuối). BCS đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị. Hải Yến (tổng hợp)

94 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 150
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 150
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17855043