Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2020 

Tại Chương trình công tác tháng 5/2020 (Chương trình số 173-Ctr/TU, ngày 11/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 11 đầu việc trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo mức độ nguy cơ thấp; đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chăm lo đời sống nhân dân trong điều kiện phòng, chống dịch.

BCS Đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn chỉ đạo thực hiện.

2/ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

3/ Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu chỉ đạo.

4/ Tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đã triển khai trong quý I/2020; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát trong quý II/2020 theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện.

 5/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần cuối).

BCS đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

6/ Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo BCCT của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tiếp thu ý kiến vào dự thảo BCCT.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội VHNT tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tiểu Biên tập Văn kiện tham mưu thực hiện.

7/ Tiếp tục đại hội đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

8/ Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

9/ Chỉ đạo về Đề án, Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Đề án, Phương án nhân sự UBKT Tỉnh ủy khóa XVII.

Tiểu ban Nhân sự, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

10/ Hội thảo lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 (tập 4).

BCĐ Biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị.

11/ Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, phục vụ. HY- tổng hợp

 

            

127 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 178
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17879666