Một số nội dung chương trình công tác trọng tâm tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 10 nhóm nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1. Làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan cho ý kiến:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và đề xuất phương án triển khai thực hiện bước tiếp theo; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc; Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối, tham mưu thực hiện.

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về:

- Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kết luận về giải pháp đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện.

- Công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị.

3. Chỉ đạo đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, BCĐ các dự án động lực cấp tỉnh thực hiện.

4. Chỉ đạo ban hành các chỉ thị:

- Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo.

- Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị.

5. Chỉ đạo hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

6. Cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của các địa phương, đơn vị theo phân cấp.

Ban hành Đề án và tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy quản lý.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

7. Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu.

8. Làm việc với một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

 Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung, bố trí tổ chức làm việc.

 9. Tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

BCS đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị.

10. Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ. Hải Yến (tổng hợp)

 

54 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 648
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 648
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52016359