Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác tháng 4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn về công tác xây dựng đảng và thực hiện Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu,  phục vụ.

2/ Tổ chức Hội nghị trực báo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phục vụ.

3/ Tổ chức Tỉnh uỷ lần thứ 20, bàn và quyết định các nội dung, gồm:

- Kế hoạch tiến hành đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tham mưu.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tham mưu chuẩn bị.

­- Thực hiện công tác nhân sự bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tổ chức phối hợp tham mưu.

4/ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả của tỉnh sau 30 năm tái lập (1989-2019), định hướng phát triển trong thời gian đến, kết hợp với báo cáo kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

5/ Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị..

6/ Cho ý kiến về hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.

7/ Triển khai 2 đoàn giám sát: (1) Giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị và đồng chí Bí thư Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU, ngày 28/10/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình mới; (2) Giám sát Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chương trình hành động số 100-CTHĐ/TU, ngày 16/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức giám sát.

8/ Làm việc với Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cho chủ trương kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Chế Lan Viên (23/10/1920-23/10/2020); tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề 950 năm Quảng Trị thuộc về Đại Việt (1069-2019) và kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị; duyệt Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và một số nội dung liên quan.

Đảng đoàn Hội VHNT tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

9/ Làm việc với một số địa phương, đơn vị:

- Làm việc với Sở Giao thông Vận tải nghe báo cáo, chỉ đạo về một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh: Dự án Cảng hàng không sân bay Quảng Trị; lập Quy hoạch bổ sung tuyến đường nối từ sân bay Quảng Trị đến đường Trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam; kêu gọi đầu tư xây dựng cảng cạn với quy mô 20ha và một số nội dung khác.

- Làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghe báo cáo, chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về các nội dung thành phố đề xuất.

Các địa phương, đơn vị phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.

10/ Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ.

HY- tổng hợp

400 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 148
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 148
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854476