Một số hoạt động trọng tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 5/2021 

Trong tháng 5/2021, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ trương tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ năm.

- Ban Chỉ đạo các dự án động lực làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

- Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó các cơ quan , đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; trước mắt thực hiện thí điểm thi tuyển đối với 3 chức danh: Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Tổ chức 03 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: (1) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cấp đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; (2) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông; Đảng ủy và đồng chí TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (3) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban cán sự Đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Trị; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam; dự các hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức; kiểm tra công tác bầu cử ở một số địa phương, đơn vị.

- Thăm các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021.

- Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong tình hình mới. Tổ chức sơ, tổng kết (bằng văn bản) một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Ngoài ra trong tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp định kỳ cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Hải Yến

24 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 106
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 106
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642427