Một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2021 

Trong tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tổ chức Hội đàm cấp cao trực tuyến giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) đánh giá giữa kỳ văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2022; thống nhất kế hoạch triển khai các nội dung còn lại theo Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 02 tỉnh trong năm 2021 - 2022.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức phiên họp với UBND tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo triển khai kế hoạch ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Làm việc với BCS đảng UBND tỉnh cho ý kiến về việc triển khai công tác quy hoạch tỉnh; quy hoạch chung thành phố Đông Hà và việc triển khai một số dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh làm việc với UBND tỉnh và ngành chức năng, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 và Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ở Khu kinh tế Đông Nam.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cam Lộ và Thị xã Quảng Trị.

- Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII: thông qua 38 nghị quyết, trong đó, có 32 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, 02 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội và 04 nghị quyết về lĩnh vực pháp chế. 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực cấp ủy các huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hải Lăng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2021; làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; làm việc với Đảng ủy xã Gio Hải (huyện Gio Linh), xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh); kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hải đội dân quân thường trực biển; kiểm tra thực địa dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu bến cảng Mỹ Thủy; cho ý kiến về tiến độ quy hoạch tỉnh, quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị và quy hoạch thành phố Đông Hà; làm việc với Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai (CFG).

- Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

- Dự một số Hội nghị của Trung ương: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, về tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2021; Hội nghị trực tuyến của UBMTTQ Việt Nam về chương trình hành động của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm của tỉnh.

- Ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận về việc thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Sơ, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, tinh giản biên chế, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, dân vận chính quyền; sơ kết 3 năm thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; sơ kết 03 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam..., và một số nội dung quan trọng khác.

- Quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Hải Yến (tổng hợp)

28 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 952
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 952
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37087553