Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 13/01/2020- 18/01/2020 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBKT TỈNH UỶ

  từ ngày 13/01/2020 –17/01/2020

                                                                     -----

 

 

 

Thứ 2

13/01

 

Sáng

 

- 7h30: Các đ/c Thường trực UBKT hội ý đầu tuần và họp phân loại CBCC năm 2019

-8h00: Đ/c Đảm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019, tại Viễn thông Quảng Trị

 

 

Chiều

-14h: Đ/c Hằng, đ/c Cẩn, đ/c Thọ họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan

- 14h00: Đ/c Đảm dự Hội nghị giao ban công tác nội chính quý IV/2019 tại Hội trường E, Tỉnh ủy

- 14h00: Đ/c Thành dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Công thương, tại Sở Công thương

 

 

Thứ 3

14/01

 

Sáng

- 8h00: Đ/c Hằng họp Thường trực HĐND tỉnh, tại HĐND tỉnh

-7h30: Đ/c Thọ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân năm 2019, tại Sở Nông nghiệp và PTNT

- Đ/c Yến dự Hội nghị tổng kết tại Báo Quảng Trị

- 8h00: Phòng Kiểm tra cử cán bộ dự Hội nghị BCH Đảng bộ khối lần thứ 5, tại Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

- 7h30: Phòng Kiểm tra cử cán bộ dự Hội nghị tổng kết công tác  xây dựng ĐẢng năm 2019, tại Huyện ủy Triệu Phong

 

 

Chiều

- 14h00: Phòng Kiểm tra cử cán bộ dự Hội nghị lần thứ 23 BCH Đảng bộ huyện, tại Huyện ủy Triệu Phong

 

 

 

 

Thứ 4

15/01

 

Sáng

- Đ/c Hằng làm việc với BTV Huyện ủy Vĩnh Linh

- Đ/c Thọ, Đoàn Kiểm tra DHVP làm việc tại Công ty Lâm nghiệp Đường 9

- 7h30: Phòng Kiểm tra cử cán bộ dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2019, tại Sở Tài chính

 

ĐK xe

 

Chiều

- 14h00: Thường trực UBKT làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương, tại Phòng họp 204, VPTU

 

 

 

Thứ 5

16/01

 

Sáng

- 8h00: Đ/c Hằng dự Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, tại Phòng họp 204, VPTU (cả ngày)

- 7h30: Phòng Kiểm tra cử cán bộ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019, tại Sở Tài chính

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/01

 

Sáng

- 8h00: Đ/c Hằng dự Họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, tại Phòng họp 204, VPTU (cả ngày)

 

 

Chiều

-17h00: Gặp mặt CB, CC, cán bộ hưu trí nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/ 2020)

 

 

Thứ 7

18/01

 

Sáng

-7h30: Đ/c Hằng dự Kiểm điểm BTV Huyện ủy Triệu Phong (cả ngày)

 

 

Chiều

 

 

                                                                                                   UỶ BAN KIỂM TRA

 

130 Go top