Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 10/08/2020- 14/08/2020