Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 31/8/2020- 5/9/2020