Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 21/9/2020- 25/9/2020