Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 17/8/2020- 21/8/2020