Lịch làm việc của LĐB Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 20-30/01/2020