Lich làm việc của LĐB Nội chính Tỉnh ủy (02-06/11/2020)