Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý  

Ngày 14/11/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3). Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đại Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và 154 học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 3 ngày (từ ngày 14/11 đến ngày 16/11/2022), với 7 chuyên đề do những đồng chí báo cáo viên có kinh nghiệm ở Trung ương và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh truyền đạt. Các chuyên đề đã được Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh Quảng Trị và gắn với trọng tâm lĩnh vực công tác của các học viên, gồm các vấn đề:  Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp phát triển nông thôn.

Với nhiều nội dung chuyên đề mới, mang tính thời sự sẽ cung cấp cho các học viên những nhận thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của địa phương, đất nước và thế giới; những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý…. Từ đó, giúp cho học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nâng cao trình độ lý luận, tri thức, kỹ năng, tầm nhìn để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, trong những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chỉ đạo thực hiện nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như tổ chức lớp bồi dưỡng trực tiếp, tổ chức các lớp trực tiếp kết hợp trực tuyến… thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tăng cường bồi dưỡng nhằm củng cố kiến thức, năng lực thực tiễn để cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cũng nhấn mạnh: Trong lúc toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ năm 2022, có rất nhiều việc cần phải làm, đề nghị các đồng chí học viên khắc phục khó khăn, sắp xếp thời gian, công việc để tham dự đầy đủ các chuyên đề, tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận, góp phần làm toàn diện hơn, sâu sắc thêm kiến thức, kỹ năng được lĩnh hội từ các báo cáo viên, qua đó, vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn tại cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Châu Minh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

501 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 591
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 591
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71322315