Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kién thức cán bộ diện Ban Thường vụ huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ quản lý 

Sáng ngày 09/11/2020, tại Hội trường Thị ủy Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý tại Thị xã Quảng Trị. Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đồng chí Hồ Đại Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Văn Ngọc Lãm – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Quảng Trị, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên và 173 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị và Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong quản lý.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan đặt ra trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vì lẽ đó, từ trước đến nay, Đảng ta luôn xác định đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đối với tỉnh Quảng Trị, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộộ, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Các đồng chí tham dự lớp học với cương vị là những cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm những vị trí quan trọng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên, báo cáo viên để liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất; các cơ quan đơn vị được giao trách nhiệm giúp Ban Thường vụ quản lý, tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo để lớp bồi dưỡng thu được kết quả tốt đẹp nhất.

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 09 đến 11/11/2020. Châu Minh

140 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 661
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 661
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23552091