Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Kế hoạch 107-KH/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1305
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1305
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81371890