Hội nghị trực tuyến văn phòng cấp ủy toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Ngày 18/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp,  Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ đã bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của trung ương và cấp uỷ, chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp trung ương, cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, đoàn thể; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm soát và đẩy lùi COVID-19, chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt để phục hồi phát triển kinh tế. Thực hiện tốt vai trò trung tâm thông tin, tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của đảng, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Trung ương và cấp uỷ... Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Trung ương Đảng cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đó là công tác đôn đốc tiến độ một số đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có lúc chưa quyết liệt; chất lượng tổng hợp ý kiến, biên tập một số bản tin định kỳ còn hạn chế; chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng thiếu thông tin đầu vào cho các báo cáo định kỳ. Công tác theo dõi, nắm tình hình theo địa bàn, lĩnh vực được phân công của một số chuyên viên có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đều. Công tác kiểm tra, giám sát tài chính, đầu tư, thẩm định, thẩm tra dự án chưa bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Các văn phòng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, cấp uỷ còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hậu cần phục vụ; công tác xây dựng nội bộ; tham mưu tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. HY- VPTU

52 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1965
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1965
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47545770