Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022 

Ngày 2/8, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ TTĐN - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo TTĐN báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ. Trong thời gian qua, mặc dù bối cảnh tình hình tiếp tục gặp  nhiều khó khăn, thử thách, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động thông tin đối ngoại, hội nghị, hội thảo, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của tỉnh, tuyên truyền, xúc tiến thương mại, du lịch, kỷ niệm các hoạt động ngoại giao… phục vụ thông tin đối ngoại được phục hồi và tăng cường. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh đã hoàn thành biên soạn tài liệu tuyên truyền song ngữ Việt - Lào về quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan nhân Năm đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức thành công, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất, con người Quảng Trị đến bạn bè trong nước và quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng tổ chức, nâng cao hiệu quả.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Nội dung, phương thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới. Công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các đơn vị, cơ quan báo chí được nâng lên. Nhiều diễn đàn, chuyên mục, bài viết, phóng sự được đầu tư công phu, phát huy tác dụng tốt. Công tác tuyên truyền trên mạng xã hội được đẩy mạnh. Phát huy sức mạnh của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhất là trong việc tuyên truyền trên các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi về những khó khăn, hạn chế trong hoạt động thông tin đối ngoại. Nội dung công tác tuyên truyền chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động, ít các tin, bài mang tính phân tích, giải thích, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện, có tính thuyết phục cao. Kinh phí cho sản xuất các tác phẩm để tuyên truyền đối ngoại còn hạn chế. Đồng thời Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh xác định sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại; tập trung tuyên truyền về biển, đảo, quản lý mốc quốc giới; thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2022: “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”. Phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo và đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đảm bảo an ninh thông tin đối ngoại trên môi trường mạng…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời nhấn mạnh việc chú trọng tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt- Lào; quan tâm đến việc chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại; xây dựng chiến lược truyền thông bài bản, dài hạn, nâng tầm hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh ngày càng cao hơn. Lê Liên

28 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 595
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 595
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52015394