Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự, chỉ đạo Hội nghị.

 Quảng Trị là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế phòng thủ chung của Quân khu 4 và cả nước. Trong 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH; ưu tiên các nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. KT-XH của tỉnh phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm; chủ quyền, lãnh thổ giữ vững. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang của tỉnh được củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; kịp thời ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực tham mưu tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và phát huy, thế trận lòng dân không ngừng được củng cố, góp phần tăng cường sức mạnh nội sinh trong bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận phân tích, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác mọi mặt, nhất là trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho những năm tới và thời kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đánh giá cao kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được về thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nêu bật những điểm mạnh của tỉnh Quảng Trị như có sự quan tâm đặc biệt đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; là tỉnh đầu tiên trong Quân khu 4 thí điểm triển khai thành lập hải đội dân quân biển; công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh và diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tạo bước chuyển biến mới về thế và lực để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương những kết quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng về mục tiêu tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thật sự vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên.

Nhận định phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, sát với khả năng và các tình huống có thể xảy ra, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp cơ sở; chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, kết hợp chặt chẽ với tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ưu tiên đầu tư ngân sách quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, liên hoàn trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới. Huy động nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự nhất trí về chính trị, tư tưởng và hành động trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận “lòng dân” vững chắc.Thực hiện đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển KT-XH của địa phương. Thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tỉnh Salavan và Savanakhẹt của nước bạn Lào, xây dựng kế hoạch giúp bạn trên một số lĩnh vực… Hải Yến - VPTU

 

601 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1532
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1532
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80263882