Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Văn phòng Trung ương Đảng 

Sáng ngày 12 tháng 10, tại Thành phố Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu cấp tỉnh có đại diện Thường trực các tỉnh, thành ủy và gần 600 đại biểu là lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh, thành ủy trong 3 năm 2019- 2022, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng cao, giúp Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trong điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy dự Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy dự Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các tỉnh, thành ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham mưu việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2026 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hợp lý, khoa học, hiệu quả cao. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch... Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Đồng chí nhắc nhở, đối với công tác văn phòng cấp ủy, cán bộ trẻ phải đặt tương lai và sự thăng tiến trong từng văn bản; cán bộ có tuổi thì phải đặt uy tín và danh dự trong từng văn bản tham mưu.  
Đối với Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện, hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, cùng với văn phòng cấp ủy cả nước, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đã có sự trưởng thành, tiến bộ về mọi mặt, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chủ trì phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương trao Cờ thi đua xuất sắc của Văn phòng Trung ương Đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương trao Cờ thi đua xuất sắc của Văn phòng Trung ương Đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.


Ngoài ra công tác cơ yếu, CNTT, văn thư lưu trữ ngày càng nền nếp, chặt chẽ. Quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy và các ban đảng thực hiện có hiệu quả, công tác phục vụ chu đáo, nền nếp. Các quy trình công tác ngày càng được hoàn thiện và chuẩn hóa.

Với những thành tích đạt được trong 3 năm 2019- 2022, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị vinh dự là 1 trong 7 tỉnh, thành phố trong cả nước được Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Có 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy. 

Đối với tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, phần thưởng này càng có ý nghĩa hơn khi được trao đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy Đảng 18.10 ( 1930- 2022).

Hải Yến - VPTU.

301 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 522
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 522
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55667564