Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 27: thông qua dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị và một số nội dung quan trọng khác 

Ngày 20.2.2020, Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 khóa XVI đã tiến hành thảo luận, góp ý lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cho ý kiến đề cương tổng quát Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; quyết định thời gian và số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa phương V, UBKT Trung ương tại Đà Nẵng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Khái quát lại một số vấn đề thay cho đề dẫn hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hội nghị lần thứ 24 khóa XVI của BCH Đảng bộ, trên cơ sở các ý kiến của đại biểu tham gia của hội nghị, Tiểu ban Văn kiện đã họp và tiếp thu để hoàn thiện báo cáo chuẩn bị cho việc lấy ý kiến lần 2 đối với Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Báo cáo lần này đã biểu thị sự thống nhất cao về bố cục, kết cấu. Về nội dung, BCH Đảng bộ đã thống nhất cao về chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành tỉnh khá của cả nước”. Việc đánh giá khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã bổ sung, cập nhật những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, nguồn nhân lực, tinh giản bộ máy... Một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh góp ý lần thứ nhất đã được tiếp thu, bổ sung vào báo cáo. Vì vậy nhiệm vụ giải pháp đề ra trong báo cáo lần này được tiếp cận theo hướng mới, xác định tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu, xác định trụ cột trong nền kinh tế của tỉnh là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; tập trung phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, trong đó dùng công nghiệp chế biến để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Về du lịch, cần phát huy lợi thế riêng có của Quảng Trị là du lịch tâm linh, du lịch hoài niệm để xây dựng sản phẩm du lịch có tính tổng hợp, đặc thù. Báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh các yếu tố về quốc phòng an ninh của Quảng Trị, cụ thể hóa 5 chiến lược quốc phòng đã được Bộ Chính trị ban hành và tăng cường thêm các nhiệm vụ về bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Với cách tiếp cận trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh lại báo cáo. Hội nghị lần này, các ủy viên BCH tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện báo cáo nhằm đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng trong xã hội, tranh thủ ý kiến các bộ, ngành để thực hiện thời gian tới.

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu đồng tình và nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị. Báo cáo đã được hoàn thiện theo hướng gọn hơn, văn phong, câu chữ kỹ càng, nội dung tập trung đánh giá khái quát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, phương hướng nhiệm vụ đã bám sát quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự báo để đưa ra sát thực hơn trong thời gian tới. Về các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần nâng chỉ tiêu về mức thu nhập bình quân đầu người lên trên 1,7 lần để ngang mức của trung ương đặt ra đối với các tỉnh khá; cần tính toán cân đối lại một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng nông nghiệp thời gian tới, điều chỉnh mục tiêu  giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân hàng năm tăng 2,5 - 3% lên từ 3-3,5%; nghiên cứu thay đổi về chỉ tiêu có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới thành từ 2-3 xã. Ngoài ra các đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề xây dựng đảng, vấn đề môi trường, vấn đề phát triển các dự án động lực…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công tác xây dựng văn kiện là trách nhiệm của BCH Đảng bộ tỉnh, do vậy cần quán triệt nguyên tắc khi xây dựng văn kiện phải phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đảm bảo ý Đảng lòng dân. Đây là hoạt động thường xuyên, liên tục; những vấn đề mà các đại biểu kiến nghị là rất phù hợp, xác đáng, do vậy cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị nhằm tạo sự đồng thuận cao giúp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các nội dung phù hợp, chỉnh lý văn phong của văn kiện theo hướng xây dựng có tính hiệu triệu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý trong thời gian tới cần tổ chức các hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện đại hội nhằm tranh thủ ý kiến của các bậc lão thành, cán bộ cốt cán, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, từ đó tiếp thu những ý kiến hợp lý để hoàn thiện văn kiện.

Ban Chấp hành đã thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII là vào nửa đầu tháng 10.2020, địa điểm tại thành phố Đông Hà, số lượng đại biểu được triệu tập là 345 đại biểu. Ngoài cơ cấu về số lượng đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng lưu ý các địa phương, đơn vị chú ý tiêu chuẩn để lựa chọn đại biểu có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, bởi đại biểu dự đại hội là nhân tố quan trọng quyết định thành công của đại hội. Tại hội nghị lần này, BCH đã tiến hành quy trình nhân sự kiện toàn ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Hải Yến

          

146 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 176
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 176
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17879587