Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý IV, năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

Ngày 25/12/2020, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

 Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý IV năm 2020, đề xuất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trong quý IV/2020. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cả nước cũng như tỉnh Quảng Trị vừa phải tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Đăng Quang yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy sức mạnh đoàn kết, hợp lực của các tầng lớp nhân dân cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong đó, chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phương án số 5841/PA-UBND, ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh “Về việc khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân 2020-2021 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, góp phần đảm bảo sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân 2020-2021 thắng lợi. Quan tâm đến sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nói chung và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Trong kế hoạch hỗ trợ giống cho người dân từ nguồn vận động của Mặt trận Tổ quốc, tập trung vào loại giống mà người dân cần nhất và phải hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả tốt, đạt mục tiêu tái thiết sản xuất sau thiên tai. Chủ động tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của các đơn vị. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách phù hợp. Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân một cách thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần huy động mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình hội viên, đoàn viên khó khăn, yếu thế đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và phát huy vai trò của từng tổ chức trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, gắn với phong trào " Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau". Thủy Phương

84 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 686
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 686
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23552152