Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018 

Ngày 19/6/2018, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo tình hình hoạt động của UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2018; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực của Mặt trận và các đoàn thể trong thời gian qua. Về nhiệm vụ quý III năm 2018, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Đẩy mạnh thực hiện Đề án « phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 ». Hướng về cơ sở nắm chắc tình hình diễn biến trong Nhân dân, kịp thời phản  ánh với cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, Hướng Hóa, 71 năm ngày thương binh, liệt sĩ, 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

Đối với kiến nghị, đề xuất của Mặt trận và các đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Thủy Phương

107 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 180
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120969