Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2021 

Ngày 13/10/2021, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Hoàng Nam, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 9 tháng đầu năm 2021, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất - kinh doanh của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trước tình hình đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp cơ sở tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động  đoàn viên, hội viên, Nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng thuận, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân bổ kịp thời nguồn lực của các tổ chức và cá nhân ủng hộ, phòng chống dịch và Quỹ “Phòng chống dịch COVID-19”; ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu cách ly trong tỉnh, các tỉnh lân cận. Cùng với công tác phòng, chống dịch, bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng và tập trung vận động, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác với các đơn vị liên quan; phối hợp triển khai xây dựng Đề án “Vận động hỗ trợ và xây mới nhà ở cho hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, tu sửa nhà ở người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021- 2025”....

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ quý IV năm 2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; gắn việc thực hiện Quy chế với tăng cường vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân vận, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nắm tình hình, rà soát, thống kê tình hình người dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê để có phương án tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho người dân phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống, tạo sinh kế, giải quyết vấn đề việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân hồi hương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt; trong đó, cần tăng cường, đẩy mạnh hoạt động giám sát đối  việc tổ chức hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh. Hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2022, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả hoạt động nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. Phối hợp với UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo. Trên tinh thần xác định mục tiêu sống chung với dịch bệnh COVID-19, tùy tình hình cụ thể về các cấp độ dịch do BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xác định để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các lực lượng, chủ động tham gia các phương án trong phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, hỗ trợ di dời người dân, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo lũ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội (02 đơn vị) cấp huyện trong tháng 10/2021; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào quý IV/2021. Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng kế hoạch, kiện toàn nhân sự, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  Thủy Phương

 

99 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 323
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 323
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 39987161