Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

QTO - Hôm nay 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022; triển khai kết luận của trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Kinh tế- xã hội phục hồi tích cực

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động nặng nề của tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó lường.

 

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, kết luận của trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã cùng các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược vắc xin, kiểm soát được COVID-19 và từ giữa tháng 3/2022 đã mở cửa toàn bộ nền kinh tế với tinh thần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Đồng thời đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, khó khăn, nhạy cảm kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Quyết liệt chấn chỉnh, lành mạnh hóa thị trường tín dụng, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Nhờ đó, tình hình KT-XH đất nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng. Có nhiều điểm sáng về quy mô GDP, thu nhập bình quân đầu người, kim ngạch xuất, nhập khẩu, xuất khẩu nông sản, thu ngân sách nhà nước, vốn FDI, số doanh nghiệp thành lập mới.

Thực hiện kết luận của trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, năm 2023 Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH đã đề ra.

Giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế

Ghi nhận những kết quả đạt được về phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, đối ngoại, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực dự báo tình hình, chủ động đối với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh.

Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế.

Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển VH - XH hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe của Nhân dân...

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, KT - XH Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 tăng cao, ước đạt 8,02%, vượt xa mục tiêu đề ra là 6%-6,5%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

GDP tăng 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỉ USD, bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Thu ngân sách nhà nước vượt 27,8% dự toán (tăng 392 nghìn tỉ đồng). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 732,5 tỉ USD; xuất siêu 11,2 tỉ USD. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm...

Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Những hạn chế, bất cập có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Trong đó, xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 142 nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục tập trung phòng chống, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, không để dịch chồng dịch.

Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tính liên kết vùng và hạ tầng đô thị lớn...

Thanh Trúc

77 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 432
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 432
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57941432