Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ 7, khóa XVI 

(QT) - Ngày 5/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hóa khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017; ký kết thực hiện trách nhiệm

Cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, bằng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, quý I/2017 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện Hướng Hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 3.764 ha, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây lúa 1.150 ha, cây lấy bột 2.310 ha; cây công nghiệp lâu năm: cà phê 5.302ha, cao su 1.055 ha, cây mắc ca 213 ha, cây chuối 3.789 ha; chăn nuôi phát triển cả số lượng lẫn chất lượng, tổng đàn gia súc 42.592 con, trong đó trâu 3.019 con, bò 9.112 con, lợn 23.731 con, dê 6.730 con và hơn 91.000 con gia cầm các loại.

 

Công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng được chú trọng, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 12 vụ vi phạm lâm luật; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 636 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ; xây dựng cơ bản; tài nguyên môi trường; tài chính, ngân hàng đều đạt được những kết quả quan trọng; văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những tồn tại, góp bàn thống nhất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đào tạo, luân chuyển cán bộ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp huyện và cơ sở.

 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, dân vận của chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện 4 đề án về: Tái canh cây cà phê; Chuyển đổi một số diện tích sắn kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; Nuôi bò nhốt; Quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phục vụ dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn.

 

Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường quản lý Nhà nước về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao y đức của người thầy thuốc và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy 22 xã, thị trấn đã ký kết thực hiện trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hoá.

 

 

Nguyễn Đình Phục

 
 
1550 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1254
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1254
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80268157