Giao ban các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018 

Ngày 18/6, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các ban đảng và Văn Phòng Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2018. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi giao ban. Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Phụng, UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Lan Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được của các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh. Sự phối hợp của các ban tương đối chặt chẽ, đồng bộ và trách nhiệm, đã giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm theo chương trình công tác năm 2018. Ngoài đánh giá các nội dung công tác phối hợp giữa các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về đề án sáp nhập văn phòng của tất cả các ban đảng cấp tỉnh gồm Ban Tổ chức, Ban Dân Vận, Ban Nội Chính, Ban Tuyên giáo và  Ủy ban Kiểm tra về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung. Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung dựa trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đề án này các ban không còn văn phòng; chức năng tổ chức nội bộ và hành chính các ban tự sắp xếp còn lái xe, kế toán chuyển về  Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao các ban đảng trong công tác phối hợp tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Nhiệm vụ trong tâm trong quý III năm 2018 là tổng kết các chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14…Vì vậy các ban đảng cần phát huy vai trò tham mưu, bám sát Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra để giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra những quyết sách đúng đắn nhằm đáp ứng với xu thế phát triển cũng như tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với việc tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, đồng chí cho rằng: Việc sáp nhập văn phòng các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy. Vấn đề còn lại là cách thức tổ chức như thế nào cho đạt hiệu quả, đảm bảo công tác hoạt động chung cũng như nhiệm vụ chuyên môn của các ban đảng.
Về lộ trình, tiến độ thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất đến 30/6 phải hoàn thành đề án để trình BTV Tỉnh ủy thông qua. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ban Đảng tự sắp xếp đội ngũ đảm bảo vị trí việc làm phù hợp. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban đảng xây dựng quy chế hoạt động, các phương án về sắp xếp tổ chức và cán bộ, cơ chế quản lý tài chính, phương tiện, cơ sở vật chất để việc thực hiện văn phòng cấp ủy phục vụ chung được hiệu quả, thông suốt. ( HY- VPTU)

171 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 155
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 161
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120831