Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực huyện ủy Gio Linh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy 

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 về sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị; ngày 11/20/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với Thường trực huyện ủy Gio Linh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Thường trực huyện ủy Gio Linh báo cáo những kết quả nổi bật sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ý kiến của các sở, ngành và các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của huyện trong việc tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.  

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nội dung của Nghị quyết từ huyện đến cơ sở; được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện tích cực. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn toàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng sản xuất nông- lâm - nghiệp đạt 5,92%; Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế năm 2020 giảm theo chiều hướng tích cực. Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục được triển khai tích cực hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới về giống, bộ giống ngắn ngày có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị gia tăng. Chăn nuôi đã có bước chuyển từ hình thức nhỏ lẻ, phân tán, ô nhiễm môi trường sang hình thức trang trại, gia trại; thủy sản tiếp tục tăng trưởng mạnh, năng lực đánh bắt tăng nhanh, nhất là đánh bắt xa bờ. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực; đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện. Vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, cán bộ, đảng viên được nâng cao; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới được phát huy.

Tuy nhiên, nhìn chung, nông nghiệp của huyện vẫn phát triển với quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, manh mún; liên kết giữa sản xuất - tiêu thụ, tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản và nhân rộng mô hình sản xuất còn hạn chế. Kinh tế hợp tác, trang trại có phát triển nhưng chưa mạnh; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành nông nghiệp còn ít. Nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn ít; Việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Ở một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chất lượng một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu, một số tiêu chí tính bền vững không cao...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị để Gio Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 như kế hoạch, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng Gio Linh đạt chuẩn nông thôn mới như đã đề ra. Tập trung hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt về quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường, trong đó xác định, tiêu chí quy hoạch phải là được đặt lên đầu, ưu tiên hoàn thành sớm. Phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản đảm bảo sản phẩm an toàn. Đổi mới chính sách quản lý trong nông nghiệp, nhất là quản lý đất đai, thủy lợi, cải tạo đất. Khuyến khích hộ nông dân tham gia với doanh nghiệp trong tái cơ cấu chuỗi mô hình trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhân buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, Gio Linh cũng các địa phương khác trong tỉnh, trong thời qua và cũng như thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục đón người dân từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch. Vì vậy, ngoài công tác tổ chức đón dân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, huyện tính toán, đề xuất, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt của người dân, việc học hành của con em… để đảm bảo cuộc sống trước mắt, cũng như lâu dài cho người dân trở lại quê. TL-VPTU

71 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 344
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 344
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 39987503