Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Triệu Vân về tình hình kinh tế-xã hội và kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 

Ngày 29/5/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với xã Triệu Vân (huyệnTriệu Phong) về tình hình kinh tế-xã hội và kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Công thương, Tài nguyên&Môi trường, Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Triệu Phong cùng tập thể Đảng ủy, UBND xã Triệu Vân.

Báo cáo của Đảng ủy, UBND xã Triệu Vân tại buổi làm việc cho biết: Năm 2019, kinh tế xã Triệu Vân có nhiều bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất đạt 275,73 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 178,73 tỷ đồng; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 32 tỷ đồng; Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 65 tỷ đồng. Diện tích cây trồng hằng năm được duy trì ổn định, năng suất sản lượng đạt khá. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp, đưa vào sản xuất các giống cây hàng năm phù hợp với điều kiện đất đai. Đầu tư thâm canh, xen canh, gối vụ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đa dạng như mô hình trồng ném, kiệu, mướp đắng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại, gắn với an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, từng bước áp dụng công nghệ cao, có sự liên kết, kết nối thị trường vào sản xuất; Hiện toàn xã có 5 trang trại, 37 gia trại chăn nuôi. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao, diện tích nuôi trồng thủy sản 53 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 42 ha. Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, sữa chữa nhỏ được chú trọng phát triển. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút nhiều thành phần tham gia, góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông gắn với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện đã được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa đạt được kết quả tốt, ngày càng đi vào chiều sâu, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội. Đến nay, xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 3/3 làng được công nhận đơn vị văn hóa; bình quân hàng năm có 93,5% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về Chương trình MTQG xây dựng NTM, qua 10 năm xây dựng NTM đã huy động được trên 81,5 tỉ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng ở địa phương; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư, đáp ứng tốt hơn việc phát triển KT-XH ở địa phương. Với sự nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân Triệu Vân, đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Công tác xây dựng đảng được chú trọng; công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đấu tranh chống lại các âm mưu" diễn biến hòa bình", chống phá của các thế lực thù địch. Đảng uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đồng thời phân công các đồng chí Đảng uỷ Viên phụ trách các địa bàn trực tiếp bám sát cơ sở nhằm đôn đốc hướng dẫn các chi bộ tiến hành triển khai công tác Đại hội. Đến ngày 10/3/2020, tất cả các chi bộ trên địa bàn xã đã hoàn thành Đại hội. Dự kiến Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 7- 8 tháng 6 năm 2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của xã Triệu Vân trong thời gian qua. Xã Triệu Vân đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, đặc biệt là đã xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, Triệu Vân đã tìm ra hướng đi đúng đắn, hiệu quả, duy trì được các ngành nghề truyền thống, phát triển thêm nhiều ngành nghề để nâng cao thu nhập, nghiên cứu chuyển đổi cây trồng, con nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao như trồng ném, kiệu, mướp đắng; đặc biệt, xây dựng thành công nhãn hiệu Đậu đen xanh lòng và được Cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu đậu đen xanh lòng Triệu Vân. Nuôi tôm trên cát được tập trung chỉ đạo theo đúng quy hoạch, áp dụng triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, chú trọng đến việc ứng dụng các biện pháp, quy trình kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường nên đạt hiệu quả kinh tế cao và phát triển vững hơn. Chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang kinh doanh cá thể; đã hình thành các cơ sở sản xuất như: xưởng may mặc với quy mô hộ gia đình; cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng, đúc bờ lô, góp phần giải quyết được hàng trăm lao động có việc làm tại chổ ổn định, thu nhập bình quân 4,5 – 5 triệu đồng/tháng.

Văn hóa- xã hội có bước phát triển, làm tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, làm cho diện mạo xã ngày càng khởi sắc. Đảng bộ xã đoàn kết tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, từ đó nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã Triệu Vân, đó là: với khó khăn đặc thù của một xã bãi ngang nên chưa tìm được nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chính vì vậy tiêu chí thủy lợi, giao thông chưa đạt được. Tuy xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đạt được. Kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa được người dân chú trọng đúng mức. Chưa kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Vì thế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo xã Triệu Vân tiếp thu những ý kiến đóng góp có tính gợi mở với nhiều cách làm hay, cách làm mới để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển KT-XH mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh đưa ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Triệu Vân đẩy nhanh phát triển KT-XH và NTM để phấn đấu về đích trước thời hạn. Tiếp tục thay đổi cách nghĩ, cách làm, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Trong sản xuất nông nghiệp cần chú ý nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng nắm bắt nhu cầu thị trường, đảm bảo các yếu tố về an toàn thực phẩm, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời quan tâm hỗ trợ cho người dân, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm, ý thức xây dựng nông thôn mới. Huy động  sự vào cuộc của nhân dân xây dựng, chỉnh trang nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Xã Triệu Vân nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đây là một lợi thế về thu hút đầu tư, về việc làm, vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã cần chủ động nắm bắt lợi thế này để phát triển các dịch vụ đi kèm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp khi có dự án triển khai thực hiện trên địa bàn. Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Quan tâm giải quyết, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đào tạo nghề lao động nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu lao động. Thực hiện đồng bộ các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Triệu Vân cân đối nguồn lực cho xây dựng NTM, trong đó, ưu tiên tiêu chí sản xuất, giao thông, trường học..., phấn đấu về đích NTM trước năm 2023.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Triệu Phong quan tâm, ưu tiên hỗ trợ thêm nguồn lực cho Triệu Vân có thêm điều kiện thuận lợi để khắc phục khó khăn, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, tạo tiền đề cho xã về đích NTM trước kế hoạch đề ra, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, làm cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được khởi sắc.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng gạo hỗ trợ cho 60 gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở xã Triệu Vân; trao tặng quà cho Trường Mầm non xã Triệu Vân, giúp nhà trường có điều kiện dạy và học tốt hơn. Thủy Phương

 

 

46 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820091