Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Cam Lộ 

Ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Cam Lộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra một số mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vường mẫu tại xã Cam Hiếu. Làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà huyện Cam Lộ đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, vì thế ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình từ năm 2011, huyện Cam Lộ đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Việc hoạch định và cụ thể hóa chủ trương của tỉnh bằng những đề án, nghị quyết chuyên đề sát đúng với thực tiễn đã mang lại hiệu quả rõ nét mà bằng chứng cụ thể là đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, không huy động quá sức dân, không nợ đọng xây dựng cơ bản, huyện đã lồng ghép các nguồn lực, huy động nội lực trong dân để tổ chức thực hiện; Gắn tái cơ cấu kinh tế với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà sau 8 năm thực hiện, đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Cam Hiếu và Cam Chính là 2 trong 8 xã trên địa bàn toàn tỉnh được UBND tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cam Lộ cũng là huyện duy nhất được tỉnh chọn để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020. 

Dù được đánh giá thực hiện khá tốt, song đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số vấn đề cần phải khắc phục nếu muốn xây dựng huyện nông thôn mới thành công, đó là mỗi cấp ủy đảng, chính quyền phải nắm rõ được 4 nội dung cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất lại một cách khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo chuỗi liên kết và tạ ra chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cần nhận thức một cách sâu sắc rằng: cái quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới không chỉ là nâng cao nhu cầu về vật chất mà còn nâng cao được đời sống tinh thần của nhân dân.  

Năm 2019 huyện chọn chủ đề là “Năm nông thôn mới”, tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá cán bộ. Tập trung củng cố và giữ vững các tiêu chí của các xã; vận động nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra hướng thực hiện đối với 5 tiêu chí của huyện nông thôn mới mà huyện Cam Lộ chưa đạt gồm tiêu chí về quy hoạch, về giao thông, tiêu chí về thủy lợi, tiêu chí về môi trường và về văn hóa – giáo dục – y tế, đồng thời yêu cầu huyện cũng như các sở, ban ngành liêu quan cần quyết tâm cao, hỗ trợ tối đa để huyện Cam Lộ đạt 5 tiêu chí này vào cuối năm nay. HY- VPTU

384 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 178
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17870112