Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm kinh phí theo quy định pháp luật cho công tác này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý chưa hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả.

Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công bố kết quả hệ thống hóa theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016./.

Mạnh Hùng