Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh  

Thực hiện Quyết định số 571- QĐ/TU, ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 2/6/2017, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh để giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

            Sau khi có Chỉ thị số 24 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai quán triệt đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Chỉ thị, ban hành các văn bản triển khai thực hiện và tuyên truyền trên trang Web của UBMTTQVN tỉnh, đăng các tin, bài trên Bản tin công tác Mặt trận. Xây dựng kế hoạch, xây dựng cơ chế phối hợp giám sát, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Phối hợp lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và được cấp ủy cùng cấp phê duyệt. Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh đã lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện, ban hành hướng dẫn Quy trình giám sát và phản biện xã hội số 13/HDGS&PB-MTTQ-BTT, ngày 26/10/2014 nhằm đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp khách quan, khoa học, có tính xây dựng đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và phù hợp với tình hình của từng địa phương. Ngoài ra, mỗi một cuộc giám sát, Ban Thường trực UBMT tỉnh lập kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và thông báo thời gian, địa điểm tiến hành giám sát cho các địa phương, đơn vị theo quy trình và quy định về tổ chức Đoàn giám sát.

          Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh đã lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch và tiến hành 8 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 5 cuộc. Hướng dẫn, chỉ đạo MTTQVN các cấp trong tỉnh lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân; đến việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân mà nhân dân có nhiều kiến nghị, đề xuất. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội có sự tham gia tích cực của các chuyên gia, các hội đồng tư vấn, sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở nên bước đầu đạt kết quả thiết thực. Qua hoạt động giám sát, Mặt trận các cấp đã phát hiện và kiến nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các Bộ, ngành Trung ương. Hoạt động phản biện xã hội được quan tâm, các ý kiến đóng góp của Mặt trận ngày càng chất lượng, hiệu quả. Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia tích cực, đóng góp cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn để kịp thời uốn nắn, sửa đổi, bổ sung phù hợp. UBMTTQVN các cấp tham gia hơn 1.300 ý kiến trên các lĩnh vực.

           Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu trong thời gian tới, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh cần chọn nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Thủy Phương

850 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 575
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 575
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597246