Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc, của Quốc hội, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị  

(QTO) - Cách đây 75 năm, ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến... đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

* LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

 

(QTO) - Cách đây 75 năm, ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến... đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín.   

 

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, tự lựa chọn và dựng xây chế độ Cộng hòa dân chủ; nước ta không chỉ trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thay mặt Nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước.

 

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội cả nước, hoạt động của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trải qua chặng đường hết sức vẻ vang. Trong 14 khóa Quốc hội, cử tri Quảng Trị đã trực tiếp bầu 59 đại biểu và 4 đại biểu khóa I và khóa II được lưu nhiệm. Trải qua 75 năm, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ ĐBQH tỉnh Quảng Trị luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã có nhiều người con ưu tú của quê hương Quảng Trị được cử tri cả nước tín nhiệm bầu vào Quốc hội tại nhiều khóa, tiêu biểu như: Tổng Bí thư Lê Duẩn tham gia 6 khóa Quốc hội (từ khóa II đến khóa VII), Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực tham gia 7 khóa (từ khóa I đến khóa VII), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh tham gia 7 khóa (từ khóa I đến khóa VII), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Đặng Thí tham gia 8 khóa (từ khóa I đến khóa VIII).

 

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều trở thành dấu ấn của từng đại biểu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng đều thể hiện ý thức trách nhiệm, gương mẫu và luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, thực sự đại diện cho người dân Quảng Trị tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, thực hiện đầy đủ chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe, phản ánh, tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị trao kinh phí của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hỗ trợ huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: MINH ĐỨC​

 

Tiếp nối truyền thống các khóa Quốc hội, Đoàn ĐBQH Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 tỉnh Quảng Trị đã nêu cao trách nhiệm, đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc, của Quốc hội, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chung sức xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển. Mỗi ĐBQH tỉnh nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước cử tri và Nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là người đại diện cho Nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng đến vận mệnh của đất nước thời kỳ đổi mới. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi đậm dấu ấn bằng nhiều hoạt động từ việc phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và chất lượng tại diễn đàn Quốc hội, thể hiển được bản lĩnh, trách nhiệm, khẳng định được vị trí, vai trò và uy tín của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, xứng đáng với niềm tin trao gửi của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thể hiện vai trò cầu nối, ủng hộ chủ trương, chính sách và nguồn lực của trung ương cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Điển hình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế tại địa phương và cùng lãnh đạo tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư một số công trình, dự án động lực, có tính kết nối liên vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường năng lực vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông, an sinh xã hội của tỉnh Quảng Trị như: Dự án cấp điện cho Đảo Cồn Cỏ; xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số CRIEM; đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; nâng cấp Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 từ nguồn vốn còn lại của Dự án VRAMP; xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cửa khẩu quốc tế La Lay; kéo dài đê chắn cát và nạo vét luồng hàng hải Cửa Việt; đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; cảng Mỹ Thủy; đề nghị bổ sung Quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh và Tổng sơ đồ điện VIII các dự án điện năng đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương phê duyệt; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chọn Quảng Trị là nơi tiếp bờ mỏ khí Kèn Bầu để tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Kêu gọi hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa hơn 20 tỉ đồng...

 

Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện của quê hương, đất nước và sự mong đợi của cử tri, đồng thời khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân, trong thời gian tới yêu cầu đặt ra đối với ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm vì dân trong hoạt động của mỗi ĐBQH và của Đoàn ĐBQH. Trong đó, phải chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng ĐBQH, coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

 

Một vấn đề đòi hỏi đối với các ĐBQH của tỉnh là trong điều kiện ở một địa phương có tốc độ phát triển trung bình của cả nước; chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách so với khu vực và cả nước; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, chủ yếu vẫn là một tỉnh nông nghiệp; hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, các đối tượng chính sách, hộ nghèo còn nhiều... nên rất cần các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đó không chỉ đòi hỏi nỗ lực to lớn của lãnh đạo các cấp ở địa phương tích cực giải quyết mà còn rất cần sự lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ và kiến nghị kịp thời của các ĐBQH đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm ưu tiên đầu tư và có những chính sách phù hợp nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

75 năm qua, hòa trong dòng chảy hào hùng của lịch sử Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của Quốc hội về tiến trình lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương; khẳng định vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữa Quốc hội với cử tri. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đặt niềm tin và hy vọng các vị ĐBQH khóa XIV kết thúc nhiệm vụ tại nhiệm kỳ này với một ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng cử tri Quảng Trị và cũng tin chắc rằng các ĐBQH, đặc biệt là các vị ĐBQH ở các cơ quan trung ương dù có hay không tham gia làm đại biểu khóa tới, các đồng chí vẫn luôn để lại cho cử tri, Nhân dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị những tình cảm tốt đẹp.

 

Lịch sử 75 năm vinh quang Quốc hội Việt Nam và những dấu ấn của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị qua 14 khóa hoạt động là tài sản vô giá cho các thế hệ ĐBQH tiếp theo tiếp nối, kế thừa và phát huy để hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân và cử tri, góp phần tích cực và hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

107 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 346
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 346
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20878146