Đảng bộ huyện Cam Lộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Cam Lộ đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các nội dung cụ thể, thiết thực; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ của địa phương.

Công tác học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW đươc cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, từ đó liên hệ thực tiễn để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ và quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, xây dựng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ chủ động xây dựng các văn bản cụ thể hóa; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân đến cấp ủy các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã.

 

Chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh ở địa phương, đơn vị; đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định những công việc có trọng tâm, trọng điểm, hoặc các vấn đề nổi cộm, bức xúc, những việc tồn đọng, yếu kém kéo dài cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kế hoạch làm theo của cá nhân phải gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đối chiếu với những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của bản thân, cần tập trung khắc phục.

 

Nội dung đăng ký phải thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đến nay, có 42/42 TCCS đảng hoàn thành việc xây dựng kế hoạch của tập thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đối với việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế và phải thực hiện triệt để “3 không và 1 có” theo kế hoạch của Huyện ủy: “Không điều hành lãnh đạo chung chung; không có kết quả chung chung; không có khuyết điểm chung chung; phải xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm”.

 

Trên cơ sở xác định chủ đề, chủ điểm, nội dung đột phá trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ đã chọn ngành y tế thí điểm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm chỉ đạo ra diện rộng. Ngày 31/12/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bệnh viện đa khoa Cam Lộ tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa Cam Lộ và lãnh đạo các trạm y tế xã, thị trấn trong toàn huyện. Tại hội nghị triển khai Chỉ thị 05- CT/TW, Bệnh viện đa khoa huyện đã kết hợp tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 100% khoa, phòng, cá nhân đều xây dựng kế hoạch, ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bệnh viện đa khoa Cam Lộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Khẩn trương, tình thương, trách nhiệm” gắn với việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo tinh thần Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ y tế. Qua thời gian tổ chức thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, người lao động trong ngành y tế huyện Cam Lộ phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình, tâm huyết phục vụ người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Lộ (nay là Trung tâm y tế huyện) ngày càng tăng, đặc biệt là bệnh nhân từ thành phố Đông Hà và các huyện lân cận đến khám và điều trị tăng 700%.

 

Nhìn chung, sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã tạo bước đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Khánh Ngọc

 
 
1046 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 545
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 546
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81596912