Đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, từ tháng 01/2020, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025; đến đầu tháng 3/2020 đã tập trung chỉ đạo hội điểm cấp cơ sở và thí điểm trực tiếp bầu bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến 25/3/2020, có 1.975/2.157 chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội (đạt 91,47%), trong đó có 08/15 đơn vị đã hoàn thành (Đông Hà, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Cồn Cỏ, Quân sự, Biên phòng, Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị), dự kiến đến 31/3/2020 sẽ hoàn thành xong đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (riêng đơn vị Công an thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành đại hội và hoàn thành trong tháng 4/2020). Số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy là 10/504 đơn vị[1] (trong đó đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là 04 đơn vị[2]).

Về chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ chỉ đạo điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025  do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UVTVTU làm Tổ trưởng và thành viên là các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy. Tổ đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị đại hội nhằm bảo đảm đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo địa bàn phối hợp chặt chẽ với ban thường vụ huyện, thị, thành ủy thuộc địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra an toàn và thành công. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trưc thuộc Tỉnh ủy đều đã chọn từ 01 đến 05 tổ chức cơ sở đảng đại diện cho các loại hình để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy; đồng thời, thành lập các tổ chỉ đạo do các đồng chí uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ, cán bộ các ban tham mưu của cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đại hội. Ban tổ chức cấp ủy đã kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đầy đủ quy trình và chuẩn bị tốt các nội dung của đại hội.

Qua đại hội điểm 10 đảng bộ cơ sở ( Đông Hà: 05, Triệu Phong: 01, Hải Lăng: 01, Hướng Hóa: 02, Khối cơ quan và doanh nghiệp: 01), nhận thấy các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho đại hội chu đáo, kịp thời, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt. Việc trang trí khánh tiết trang trọng, đúng quy định; đồng thời, đã phát động nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội được đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia. Chương trình đại hội bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết cấu các phiên làm việc cơ bản phù hợp, lô-gic, chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian và đúng nguyên tắc. Nội dung văn kiện được chuẩn bị khá chu đáo, chặt chẽ theo đề cương của Tiểu ban Văn kiện cấp trên. Các nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH bảo đảm yêu cầu, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng, chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc và các quy định. Việc bầu BCH và đại biểu dự đại hội cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Kết quả bầu BCH, ban thường vụ cấp ủy đạt yêu cầu và đúng cơ cấu; các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra trúng cử với số phiếu cao và tập trung; không khí đại hội diễn ra dân chủ và sôi nổi. Các đại hội điểm đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình thảo luận tại đại hội. Đây là việc làm có ý nghĩa tạo tiền đề để các mục tiêu, chỉ tiêu, quyết nghị của đại hội có tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống. Việc điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội khá tốt; tác phong điều hành của các thành viên đoàn chủ tịch nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc. Công tác an ninh trật tự, hậu cần bảo đảm an toàn, chu đáo; tài liệu phục vụ đại hội đầy đủ, in ấn đẹp, trang trọng.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế, nhưng có thể khẳng định, cả 10 đại hội vừa qua đã thực sự thành công với vai trò “làm điểm”. Mỗi đảng bộ đại diện cho một vùng miền, một lĩnh vực đã phần nào thể hiện đặc thù của đơn vị mình. Bài học quan trọng xuyên suốt rút ra từ các đại hội điểm là cần bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; bám sát khung kế hoạch, nội dung chương trình đại hội; phân công các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai. Quan trọng hơn là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 141-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đại hội đảng bộ cấp cơ sở phải hoàn thành trong quý II/2020. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời để việc tổ chức đại hội đảng cơ sở đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, tại Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm ngày 26/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã có một số chủ trương chỉ đạo quan trọng. Trong đó yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đại hội đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở phù hợp bối cảnh chống dịch Covid-19. Tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, đông người, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu nội dung của đại hội, cần lưu ý xây dựng nội dung, chương trình đại hội khoa học, ngắn gọn; cắt giảm các thủ tục không cần thiết như chương trình văn nghệ, các đoàn chào mừng đại hội; cắt giảm thành phần khách mời; kết thúc đại hội không tổ chức liên hoan, gặp mặt. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội trên hệ thống phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích… không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung đông người.

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, cả nước đang tập trung phòng, chống kiểm soát lây nhiễm, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 28/3/2020 tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng các cấp, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 một cách hiệu quả nhất. Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm thì sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung. - Hải Yến-

[1] Đông Hà: 05, Triệu Phong: 01, Hải Lăng: 01, Hướng Hóa: 02, Khối cơ quan và doanh nghiệp: 01.

[2] Đông Hà: 01 (đảng bộ phường Đông Lương), Hải Lăng: 01 (đảng bộ xã Hải Dương), Hướng Hóa: 02 (đảng bộ Cơ quan Huyện ủy và đảng bộ xã Tân Thành).

547 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 364
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 364
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17946086