Chính phủ khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó, Quyết định này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  Trong đó, quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo quy định hiện hành; báo cáo Bộ Công Thương tình hình đăn ký, đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn. TL-VPTU

82 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 214
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 214
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17878606