Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TH).

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành  cho biết: Thời gian qua, một số địa phương có những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội, làm giảm sút long tin của người dân đối với nền công vụ.

Theo ông Thành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh, thanh tra công vụ tại 11 địa phương, đơn vị.

Cụ thể, gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế); huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk); tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Tổng cục thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng; huyện An Dương (TP Hải Phòng); huyện Kim Thành (Hải Dương).

Qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ phát hiện một số sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức. Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất kiến nghị khắc phục, xử lý những tồn tại hạn chế, sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

“Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu thu hồi quyết định trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp qua kiểm tra phát hiện sai phạm; kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật”, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết.

Theo quy định Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, số cấp phó của người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ (Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không quá 5 người, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6 người); số lượng cấp phó của người đứng đầu cấp vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3 người và số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 4 người.

Năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 24, Nghị định 37 quy định, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (Phó Giám đốc Sở) không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện, thị xã (Phó trưởng Phòng) không quá 3 người.

Tuy nhiên, ông Thành cho hay, thời gian qua, số lượng cấp phó tại một số cơ quan, đơn vị vượt quá so với quy định.

Thực hiện chức năng được giao và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra tại một số đơn vị như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa (có 8 Phó Giám đốc Sở); Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định (có 6 Phó Giám đốc Sở), Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương (có 44/46 công chức giữ chức vụ lãnh đạo); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên (thừa 23 cấp phó).

“Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu các địa phương có phương án sắp xếp số lượng cấp phó bảo đảm đúng số lượng theo quy định và tổ chức kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật”, ông Thành nhấn mạnh.

Để tăng cường hơn nữa số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trong công tác tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ  đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trong đó, có nội dung về tuyển dụng và bổ nhiệm.

Trong năm 2017 và các năm tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giao cho các bộ, địa phương tự kiểm tra, thanh tra tối thiểu 30% đơn vị thuộc và trực thuộc. Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào công tác tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm; chủ động tiếp nhận, xem xét các thông tin liên quan được các phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 

Trước thông tin báo chí phản ánh Sở Nội vụ Hà Nội hiện nay có đến 8 Phó Giám đốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, với chức năng của mình, Bộ Nội vụ sẽ có báo cáo kiểm tra.

Tính đến ngày 19/6/2017, Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 với tổng số đối tượng tinh giản là 28.230 người. Đối tượng tinh giản chủ yếu là người nghỉ hưu trước tuổi (86,22%), chưa chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế.

Thời gian tới, ông Thành cho hay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ-TW và Quyết định 2218/QĐ-TTg.

“Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm  về thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm về Đảng, Nhà nước”, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành nêu rõ.

Thu Hằng