Bộ đội Biên phòng tỉnh (đơn vị đại hội điểm của tỉnh) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Trong 2 ngày 8-9/7/2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Dự hội nghị về phía tỉnh có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở ngành, địa phương trong tỉnh và 138 đảng viên đại diện 923 đảng viên trong toàn đơn vị. Về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, là lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt - Lào dài 203 km và tuyến biển đảo dài 75 km, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về biên giới lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, bảo vệ toàn vẹn đường biên, hệ thống mốc quốc giới và chủ quyền biển đảo; không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đặc biệt với nước bạn Lào; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhà nước.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh tham gia triển khai nhiều chương trình, dự án, mô hình giúp người dân phát triển kinh tế có hiệu quả thiết thực; đặc biệt, trong phòng chống COVID-19, lực lượng biên phòng đã triển khai 84 chốt cố định, 23 tổ cơ động/531 cán bộ, chiến sĩ tham gia túc trực 24/24 giờ để phòng chống dịch bệnh ở tuyến biên giới Việt – Lào kể từ khi có dịch đến nay. Đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị, tập trung củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh.

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 35 tổ/2.384 thành viên/954 tàu của tổ tàu thuyển an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển; tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới 976 hộ/2.125 khẩu/149.587 km đường biên, 58 mốc quốc giới, 07 cọn dấu. Chủ trì phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong trao đổi tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại đối tượng, tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, xác lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, đảm bảo ngăn chặn hiểm họa từ xa, không để Quảng Trị trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với trách nhiệm là đại hội điểm được BTV Tỉnh ủy tin tưởng lựa chọn, yêu cầu đặt ra cần phải mẫu mực từ khâu chuẩn bị và tiến hành để đại hội thành công tốt đẹp, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội; BĐBP tỉnh có những điểm mới, điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đó là, BĐBP đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, sát đúng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển và xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong trao đổi tình hình, phát hiện, đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, xác lập thành công nhiều chuyên án. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển. Thực hiện có hiệu quả xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường sĩ quan BĐBP về làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; giới thiệu đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã biên giới; phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới… Những kết quả của Đảng bộ BĐBP trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và những thành tựu của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, BTV Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần nghiêm túc của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong việc xác định những thiếu sót, hạn chế như nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm trình đại hội. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vấn đề diễn ra trong thời điểm đầu nhiệm kỳ, để lại bài học kinh nghiệm quý cho toàn đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, yêu cầu đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, trong đó Đảng bộ BĐBP tỉnh và cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh và biên giới. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt, nghiên cứu, phân tích, dự báo sát, đúng với tình hình để tham mưu cho tỉnh về các chủ trương, đối sách, giải pháp trong đấu tranh phòng chống làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ở khu vực biên giới, ven biển… Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận biên phòng trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Gắn bó sâu sắc với Nhân dân, với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới theo phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trong phạm vi được giao. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tham mưu, mở rộng đối ngoại nhân dân trên cơ sở quan hệ sẵn có. Tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các lực lượng của nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, phương thức khoa học đảm bảo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Tại đại hội, đại biểu tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn tồn tại hạn chế và giải pháp nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; cải cách thủ tục hành chính ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; xây dựng đồn biên phòng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ biên giới…

Với tinh thần: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương”, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gồm 15 đồng chí). Sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa mới phiên thứ nhất đã bầu cử các chức danh chủ chốt: Bí thư, Phó Bí thư. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Toàn- Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tái trúng cử Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh và đồng chí Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tái trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).  Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII gồm 11 đại biểu. HY- VPTU

8 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 141
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 141
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854547