Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng 

QTO - Đó là phát biểu của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng tại hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của trung ương về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 22/2.

Dự hội nghị có các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường trực tiếp giới thiệu các chuyên đề tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thông tin: Tại hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về lĩnh vực công tác nội chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục, sự khuyên nhủ, phải có kỷ cương, phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh để bảo vệ cái tốt, cái đúng; răn đe, trừng trị những cái xấu, cái sai, có hại cho dân, cho nước, tức là phải có sự quản lý bằng cơ chế, pháp luật, phải có phép nước, mà muốn thế thì phải có các cơ quan nội chính.

Phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan nội chính nói chung, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nói riêng. Đây là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan nội chính phải luôn luôn quán triệt giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước và chế độ; lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân làm mục tiêu hàng đầu để thực hiện, là lẽ sống của mình.

Phải thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc” trong tư duy và hành động, luôn xác định Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Bên cạnh đó, công tác nội chính phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công; trong đó lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý, tấn công là đột phá, quan trọng; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát hiện và xử lý kịp thời mọi âm mưu và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, tiêu cực, tham nhũng…”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọngQuang cảnh hội nghị - Ảnh: Lê Minh

 

Tại Quảng Trị, trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị liên quan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới, biển đảo luôn giữ vững; không phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; vi phạm, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động đạt một số kết quả bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh một số nơi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm ma túy, tội phạm vi phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra còn nhiều...; khiếu kiện về đất đai vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Công tác nắm tình hình, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có lúc chưa kịp thời; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo có lúc còn lúng túng. Việc tiếp cận, quán triệt các văn bản về công tác nội chính có văn bản chưa kịp thời, chưa sâu sắc và đồng bộ nên tổ chức thực hiện có mặt hạn chế.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị.

Đây là lĩnh vực khó, có tính đặc thù, có nhiều nội dung mới; công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là ở cấp huyện; các văn bản của Đảng về công tác nội chính khi ban hành có những cơ chế riêng nên việc tiếp cận, quán triệt rất khó và thiếu tính đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọngQuang cảnh hội nghị - Ảnh: Lê Minh

Từ thực tiễn đặt ra, công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều quan điểm, mục tiêu mới và cao hơn, cũng đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính các cấp trong tỉnh.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của cán bộ, công chức, viên chức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường trực Tỉnh ủy đã lựa chọn 4 chuyên đề và quán triệt một số văn bản, gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nội chính, cải cách tư pháp. Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thực hiện nghiêm túc việc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để được giải đáp kịp thời.

Sau hội nghị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến quán triệt trong đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị để thống nhất tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lê Minh

137 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 489
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 489
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60838233